Куриерски услуги „От врата до врата”

Куриерски услуги „от врата до врата” се предлага от доста фирми в България до всяко населено място. Мрежата покрива страната на 100%, като със собствен транспорт се извършва превозът на пратките. Това позволява на да предлага широка гама услуги за доставка с различно време. Те започват от най-спешните пратки за доставка в същия ден още, до икономична доставка от 2 до 5 работни дни.

За частично увредени пратки от куриер по време на транспортиране или напълно повредени или изгубени пратки, се носи ограничена отговорност за доказани щети. Можете да повишите на отговорността, ако при подаване на пратката декларирате съдържанието с по-висока стойност и съответната такса да заплатите. Декларираната при куриер стойност на пратка 25 000 лв. не може да надвишава.

Всички рекламации за куриерски услуги трябва да се предявяват към не по-късно от 14 дни от деня, в който куриер е приел пратката. не носи отговорност за:

– повреди, които са настъпили заради неадекватна опаковка, или произтичащи от естеството на самото съдържание, или с обявено невярно съдържание;
– унищожаване или повреждане на пратки от непреодолима сила;
– за чисто икономически загуби, в следствие на загуба при куриерски услуги, забавяне на пакет или пратка, или щета, независимо дали е декларирана стойност;
– ако получателят в момента на получаването не е направил рекламация.

Отделните куриерски услуги в България се различават по вида на пратката и срока на доставка. От това и тяхната цена се формира. Транспортирането се извършва с куриер и наземен транспорт. Срокът на доставка зависи от обема на пратката или от адреса на получателя. Направете запитване, за да направите правилен избор за онази услуга, която за срочност отговаря на изискванията ви.

предлага куриерски услуги с най-високото качество. Широката гама от услуги се обновява непрекъснато, за да отговори на пазара на динамично променящите се потребности. След необходимата обработка пратките се пренасочват към дестинациите. Всички куриери ще приемат вашата пратка и до всяко кътче на България ще я доставят бързо, коректно, качествено. Приоритетна е Първа зона със срок един работен ден за доставка на пратката, без допълнително оскъпяване на услугата в събота. От вас се очаква само да изберете начина, по който желаете да получите или изпратите пратка.