Видове плащания при куриерските услуги

Чрез куриерски услуги вашата пратка достига до своя получател по суша по най-бързия възможен начин. Точният брой дни, нужни за доставката, се определя от разстоянието между изпращача и получателя в км.

– Най-удобен за вас е вариантът „врата-врата” – куриер ще вземе от вашия адрес пратката и на адреса на получателя ще я доставят.
– При вариант „офис-врата” подателят оставя в офис на пратката си, а те имат ангажимента до адреса на получателя да я занесат.
– При този вариант „врата-офис” куриер взема от адреса на подателя пратка, а получателят трябва от офиса в своя град да си я потърси.
– Финансово за Вас най-изгоден е „офис-офис” вариантът, при който се предава от подателя пратката и от получателя се приема в съответните офиси на .

В Първа зона са доставки с куриер в рамките на деня. Във Втора зона и Трета зона са включени селища, за които е от 1 до 3 работни дни срокът на предаване на пратката, като това става съгласно установен график. В тези градове и села куриерското обслужване е „врата-врата” – от адреса на подателя се взема пратката и до адреса на получателя се доставя от куриер. За населени места извън тарифата на , се предлага обслужване до 2 дни след приемане на пратката.

предлага и допълнителните услуги:

– Обявена стойност – това е вид финансова защита. При на проблем с пратката по вина на куриерски услуги, до размера на обявената стойност на съдържанието ще бъде обезщетен изпращачът.
– Наложен платеж – с това подателят изисква изплащането на определена сума от получателя на пратката – куриер приема сумата от получателя и я предава на изпращача.
– Пратка с обратна разписка – тук подателят получава писмено известие, щом от получателя е приета пратката му.

– Приоритетна доставка – пратката се доставя в час, определен от клиента, само при обслужване в Първа зона.
– Покупка на стоки – подателят предава сума за закупуването на стока на куриер, покупката се извършва и на подателя се връща стоката.
– Пратка с придружаващи документи – стокови разписки, фактури и др., се представят за подписване и др. на получателя, след което с куриерски услуги на подателя се връщат.