Featured post

Услуги на в България

Националната мрежа на покрива с ежедневни доставки цяла България и чрез фиксирани срокове на доставка ви гарантира избраната услуга от вас. Ще бъдат доставени с еднакво качество и надеждност вашите писма, пратки, цял или частичен товар.

– Междуградски експрес – при обслужване само на Първа зона; в деня на приемането й се доставя пратката, в случай, че транспортната схема на го позволява.
– Градски експрес –при обслужване само на Първа зона – пратката се доставя в същия ден, в рамките на до 2-3 часа от куриер или до края на деня.
– Доставка извън графика с куриерски услуги във Втора и Трета зона –извършва се в предпочитан ден от клиента, различен от обявения график.
– Наем на хладилна чанта за транспортиране на пратки със съхранение в специален режим, след предварителна заявка за куриер.
– Доставка на пратка извън тарифата – от или до населено място до 2 работни дни.

Свържете се с офиса на за конкретна информация от компетентните и любезни представители там. Куриерски услуги са разработени и за спешни товари и пратки. Можете да заявите от посочен от вас адрес вземането на пратката всеки работен ден. Независимо кога правите заявка за куриер, сроковете за изпълнение са гарантирани. Разположените логистични центрове на на географски принцип, позволяват да са близо до вас и веднага да реагират на заявката ви. Обслужват се различни пратки по вид. Те ще превозят вашия специален, извънгабаритен, или стандартен товар, изложбен експонат или личен багаж. Чрез гъвкавата мрежа за куриерски услуги, обслужваща всеки регион в страната с автомобили, вие можете да сте спокойни, че са в сигурни ръце вашите писма или малки пратки.

Независимо дали е куриерска пратка или карго, вие избирате начина на доставка: врата – офис- офис, офис – врата или врата-врата. Имате избор от допълнителни куриерски услуги – връщане на изпращача на обратна разписка и документи, наложен платеж, застраховане, складиране, много други.Получавате и пълна офис подкрепа. Ако решите параметрите на доставката да промените, куриер ще окаже съдействие.

Експертите на индивидуални решения могат да ви дадат, които осигуряват пред конкуренцията логистично предимство и за подобряване организацията на вашата компания – нови възможности.Buy and sell Bitcoin, PerfectMoney, Ethereum, Litecoin, Ripple, and other Cryptocurrency in Nigeria

Featured post

Видове плащания при куриерските услуги

Чрез куриерски услуги вашата пратка достига до своя получател по суша по най-бързия възможен начин. Точният брой дни, нужни за доставката, се определя от разстоянието между изпращача и получателя в км.

– Най-удобен за вас е вариантът „врата-врата” – куриер ще вземе от вашия адрес пратката и на адреса на получателя ще я доставят.
– При вариант „офис-врата” подателят оставя в офис на пратката си, а те имат ангажимента до адреса на получателя да я занесат.
– При този вариант „врата-офис” куриер взема от адреса на подателя пратка, а получателят трябва от офиса в своя град да си я потърси.
– Финансово за Вас най-изгоден е „офис-офис” вариантът, при който се предава от подателя пратката и от получателя се приема в съответните офиси на .

В Първа зона са доставки с куриер в рамките на деня. Във Втора зона и Трета зона са включени селища, за които е от 1 до 3 работни дни срокът на предаване на пратката, като това става съгласно установен график. В тези градове и села куриерското обслужване е „врата-врата” – от адреса на подателя се взема пратката и до адреса на получателя се доставя от куриер. За населени места извън тарифата на , се предлага обслужване до 2 дни след приемане на пратката.

предлага и допълнителните услуги:

– Обявена стойност – това е вид финансова защита. При на проблем с пратката по вина на куриерски услуги, до размера на обявената стойност на съдържанието ще бъде обезщетен изпращачът.
– Наложен платеж – с това подателят изисква изплащането на определена сума от получателя на пратката – куриер приема сумата от получателя и я предава на изпращача.
– Пратка с обратна разписка – тук подателят получава писмено известие, щом от получателя е приета пратката му.

– Приоритетна доставка – пратката се доставя в час, определен от клиента, само при обслужване в Първа зона.
– Покупка на стоки – подателят предава сума за закупуването на стока на куриер, покупката се извършва и на подателя се връща стоката.
– Пратка с придружаващи документи – стокови разписки, фактури и др., се представят за подписване и др. на получателя, след което с куриерски услуги на подателя се връщат.

Featured post

Куриерски услуги „От врата до врата”

Куриерски услуги „от врата до врата” се предлага от доста фирми в България до всяко населено място. Мрежата покрива страната на 100%, като със собствен транспорт се извършва превозът на пратките. Това позволява на да предлага широка гама услуги за доставка с различно време. Те започват от най-спешните пратки за доставка в същия ден още, до икономична доставка от 2 до 5 работни дни.

За частично увредени пратки от куриер по време на транспортиране или напълно повредени или изгубени пратки, се носи ограничена отговорност за доказани щети. Можете да повишите на отговорността, ако при подаване на пратката декларирате съдържанието с по-висока стойност и съответната такса да заплатите. Декларираната при куриер стойност на пратка 25 000 лв. не може да надвишава.

Всички рекламации за куриерски услуги трябва да се предявяват към не по-късно от 14 дни от деня, в който куриер е приел пратката. не носи отговорност за:

– повреди, които са настъпили заради неадекватна опаковка, или произтичащи от естеството на самото съдържание, или с обявено невярно съдържание;
– унищожаване или повреждане на пратки от непреодолима сила;
– за чисто икономически загуби, в следствие на загуба при куриерски услуги, забавяне на пакет или пратка, или щета, независимо дали е декларирана стойност;
– ако получателят в момента на получаването не е направил рекламация.

Отделните куриерски услуги в България се различават по вида на пратката и срока на доставка. От това и тяхната цена се формира. Транспортирането се извършва с куриер и наземен транспорт. Срокът на доставка зависи от обема на пратката или от адреса на получателя. Направете запитване, за да направите правилен избор за онази услуга, която за срочност отговаря на изискванията ви.

предлага куриерски услуги с най-високото качество. Широката гама от услуги се обновява непрекъснато, за да отговори на пазара на динамично променящите се потребности. След необходимата обработка пратките се пренасочват към дестинациите. Всички куриери ще приемат вашата пратка и до всяко кътче на България ще я доставят бързо, коректно, качествено. Приоритетна е Първа зона със срок един работен ден за доставка на пратката, без допълнително оскъпяване на услугата в събота. От вас се очаква само да изберете начина, по който желаете да получите или изпратите пратка.